Regulamin sklepu internetowego Anne Marii

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – AM OPTICAL Plus LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Larnace Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000988526. NIP: 1080025964. REGON: 522935761.
 2.  Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: htps://annemarii.com
 3.  Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności okulary przeciwsłoneczne, oprawy korekcyjne i akcesoria.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość zapośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Konto Klienta – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem ze Sklepu.
 10. Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia.
 11. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (okulary@annemarii.com), telefonicznie pod numerem 727- 505- 566 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00) oraz pisemnie pocztą tradycyjną.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Ceny prezentowane w w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami są własnością Sklepu.
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 11. Udzielane rabaty nie łączą się.
 12. Sprzedawca ma prawo do wydawania Voucher-ów i Kart Podarunkowych. Voucher i Karty Podarunkowe nie łączy się z żadnymi promocjami i kodami rabatowymi.
 13. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej w sklepie internetowym Anne Marii na kwotę: 100zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł.
 14. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić wyłącznie poprzez płatność elektroniczną udostępnioną w ramach Sklepu internetowego Anne Marii.
 15.  Firma AM OPTICAL Plus LTD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher i Kartę Podarunkową utraconą, uszkodzoną lub zniszczoną po jego przekazaniu nabywcy.
 16. Vouchery, Karty Podarunkowe są jednorazowe i nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 17. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucheru i Karty Podarunkowej, która opiewa na kwotę wyższą niż wartość transakcji.
 18. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Voucherze i Karcie Podarunkowej nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Vouchera, Karty Podarunkowej musi pokryć różnicę własnymi środkami płatniczymi.
 19. Voucher, Kartę Podarunkową można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym www.annemarii.com na zakup okularów przeciwsłonecznych i opraw okularowych marki Anne Marii.
 20. Vouchery, Karty Podarunkowe nie podlegają sumowaniu i mają termin ważności , który jest wpisany na karcie. Przy czym termin ważności nie jest dłuższy niż 1 rok licząc od momentu zakupu.
 21. Vouchery, Karty Podarunkowe posiadają indywidualne kody, wygenerowane systemowo, które są wpisane na karcie.
 22. Wszelkie reklamacje związane z Voucherami, Kartami Podarunkowymi AM OPTICAL Plus LTD Sp. z o.o. będzie rozpatrywało w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Vouchera, Karty Podarunkowej. Reklamacje związane z Voucherami, Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na wskazany powyżej adres siedziby AM Optical Plus LTD.
 23. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 24. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.
 25. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
  Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez email potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 4. Składając Zamówienie Klient w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje link, którego kliknięcie przez Klienta jest niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem kliknięcia w powyższy link jest wyświetlenie się informacji na stronie Sklepu o potwierdzeniu Zamówienia, tj. przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.

§ 4
PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby Płatności za Towar:
  a) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań)
  b) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera lub w paczkomacie.
 2.  Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności zobowiązany jest zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.
 3.  Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych są po stronie Klienta.
 4.  Sklep oferuje kupony rabatowe i kody zniżkowe jedynie w ramach akcji marketingowych i kampanii reklamowych. Kupony i kody nie są przeznaczone do sprzedaży. Można je wykorzystać tylko w określonym czasie i jednorazowo. Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia części produktów z akcji rabatowych i zniżkowych.

§ 5
DOSTAWA

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
 2. Opłata za dostawę jest wskazana w dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę w dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Klient w trakcie składania Zamówienia. Nie ma możliwości odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy.

§ 6
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży (zapłata za pobraniem) lub od chwili autoryzacji płatności przez system PayU.
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy.
 6. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 8. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki  może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 7
ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą – adres poniżej lub pocztą elektroniczną na adres okulary@annemarii.com). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:
  SKLEP INTERNETOWY ANNE MARII
  AM OPTICAL Plus LTD SP. Z O.O.
  FORDOŃSKA 246
  85-766 BYDGOSZCZ
  (z dopiskiem: „ZWROT”)
 2. Zwrotom podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
  a) zwracany towar nie był używany;
  b) zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawiera wszystkie metki i oznakowania.
 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy opisany w ust. 1 powyżej.
 4. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji. Wymagane jest przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (oryginału faktury VAT lub paragonu) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji w terminie 14 dni od daty zakupu bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Sprzedawca.
 6. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 7. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem
  na adres Sklepu.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2.  Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Sprzedawcy wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego załączonego poniżej do pobrania pocztą na adres:
  SKLEP INTERNETOWY ANNE MARII
  AM OPTICAL Plus LTD SP. Z O. O.
  FORDOŃSKA 246
  85-766 BYDGOSZCZ
  (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).
 3. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).
 4. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na stronie,
  wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedawca sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY”, niż drogi reklamacyjnej.
 5. W przypadku, gdy zakupionym przez Klienta Towarem są oprawki korekcyjne lub okulary przeciwsłoneczne (bez soczewek z dioptrią), Sprzedawca nie odpowiada względem Klienta za wadliwy dobór soczewek, ich nieprawidłowy montaż lub inne wady, wynikające z działań Klienta, optyka lub innych osób trzecich.
 6. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu). Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres:
  SKLEP INTERNETOWY ANNE MARII
  AM OPTICAL Plus LTD SP. Z O. O.
  FORDOŃSKA 246
  85-766 BYDGOSZCZ
  (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).
 7. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
 8. Sprzedawca rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).
 9. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.
 10. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę:
  – uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  – uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  – uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub
  złym dopasowaniem.
  Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta Towar pełnowartościowy (naprawiony lub nowy).
 12. Jeżeli naprawa Towaru lub wymiana na nowy okaże się niemożliwa z powodu wyczerpania stanów magazynowych Sprzedawcy w odniesieniu do zakupionego przez Klienta Towaru, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie. W takim przypadku, Klient będzie miał następujące uprawnienia:
  a) żądanie zwrotu uiszczonej za Towar ceny na wskazany przez siebie rachunek bankowy albo
  b) prawo do wymiany zakupionego Towaru na inny – w tej samej cenie lub droższy – pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia w tym przedmiocie i dopłacie różnicy w cenie, o ile taka wystąpi.
 13. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
 14. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: ec.europa.eu/odr
 15. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację Transakcji.
 5. Zapisując się do NEWSLETTER Klient akceptuje i wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowyvh wysyłanych przez AM Optical Plus Ltd Sp. Z o.o. oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Z subskrypcji Newslettera można zrezygnować z dowolnym momencie.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.annemarii.com (zakładka „Regulamin”).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez: udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.
 5. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 7. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych) podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

 

Formularz reklamacyjny

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy